D.U.K
PAPILDOMAS APRAŠYMAS RAŠOMAS ŠIOJE VIETOJE

Prieš išoperuojant DPF filtrą,būtinai pagalvokite apie galimas pasekmes!

Bendrai
Jūsų automobilyje įrengtas DPF/FAP suodžių filtras? Atminkite: šis mazgas ne toks paprastas. Jį reikia prižiūrėti ir valyti. Užmaršumas gali brangiai kainuoti.
Ekonomiškas užsikimšusių DPF/FAP dyzelino suodžių filtrų problemos sprendimas: įmonė „Toralin“ sukūrė valantįjįDPF filtrų tirpalą ir pateikė paraišką patentui. Šiuo tirpalu galima išvalyti užsikimšusį dyzelino suodžių filtrą. Nereikia keisti kietųjų dalelių FAP filtro, kas anksčiau įprastai buvo daroma. Klientui iš dalies sumažėja darbų vertė, dėl to jis jaučia pasitenkinimą. Įmonė „Toralin“ aptiko šią problemą ir pirmoji sukūrė aparatą ir cheminių medžiagų rinkinį DPF/FAP suodžių filtrams ir katalizatoriams valyti. Remdamiesi mūsų metodika, galite greitai, paprastai ir, palyginus su keitimu, gerokai taupiau išvalyti užsikimšusį suodžių filtrą.

Kam reikalingas DPF/FAP suodžių filtras?
DPF/FAP suodžių filtras skirtas suodžiams sulaikyti ir jiems išdeginti, pagal jų susikaupimo lygį ekologiškai saugiame režime.DPF suodžių filtras kaupia suodžius tol, kol slėgių skirtumas įėjime į (DPF ) filtrą ir išėjime iš jo neviršija nustatyto slenksčio. Kai tik slenkstis viršijamas (DPF filtro pasipriešinimas išmetamosioms dujoms tampa didelis), variklio valdymo blokas turi įjungti pradeginimo režimą. Pradeginimo režimas aktyvuojamas, tik esant tam tikroms sąlygoms, kurias skirtingi gamintojai nustato savaip. Paprastai variklis turi dirbti vidutinėmis arba didelėmis apsukomis, ir automobilis turi judėti, o ne stovėti.

Iš kur DPF/FAP suodžių filtre atsiranda problemos?
Kompiuteris laukia, kada atsiras tinkamos sąlygos suodžių nuosėdoms pradeginti, tačiau tokios sąlygos mieste susidaro retai, nes judėjimas (stovėjimas) kamščiuose nesudaro tam palankių sąlygų. Ir DPF/FAP suodžių filtras toliau sulaiko suodžius neišsivalydamas, faktiškai nekontroliuojamas. Taip ilgiau tęstis negali, ir DPF filtrui užsipildant daugiau kaip 90 proc., jo pasipriešinimas išmetamosioms dujoms tampa toks didelis, kad variklis praranda galingumą ir nebeužsiveda. Panašios problemos gali atsirasti tiek naudotiems, tiek ir praktiškai naujiems automobiliams – viskas priklauso nuo eksploatavimo sąlygų. DPF suodžių filtrų užteršimo problemos katastrofiškai didėja. Kai kurie gamintojai bando visiškai atsisakyti montuoti suodžių filtrus.
Ką daryti, jei DPF/FAP suodžių filtras užkimštas?
Jeigu suodžių filtras daugiau kaip 90% užkimštas, jį reikia keisti. Tai nepigus malonumas. Topinių prekių ženklų (brendų) produkcijos vertė gali viršyti 2000EUR! Juk daryti poveikį eksploatacijos sąlygoms neturime galimybės.
Įmonė „Toralin“ sukūrė DPF/FAP suodžių filtrų valymo ir apsaugos programą. Programą sudaro dvi principingai skirtingos valymo technologijos ir specialios priemaišos DPF filtro atnaujinimui palengvinti.
Panagrinėkime išsamiau, kaip FAP filtras užsiteršia. Suodžiai, susidarantys degant dyzeliniam kurui, yra smulkūs dispersiniai milteliai. Patys jie neužkemša DPF suodžių filtro, tiesiog jame užsilaiko, tačiau išmetamosiose dujose visada yra nesudegusios angliavandenilių dalelės. Šie angliavandeniliai sudaro smalą, kuri suklijuoja suodžių daleles ir gaunamos pakankamai tvirtos nuodegos – jos ir trukdo normaliam atsinaujinimui, papildomu teršalu yra sulfato metalai, susidarantys degant motorinės alyvos metalo turinčioms priemaišoms. Tai yra naudojant įprastas, universalias alyvas užteršimo problema tik didėja. Neužmirškite, kad alyvos turi atitikti suodžių filtrų specifikacijos reikalavimus.

Valymo technologija neišmontavus DPF/FAP suodžių filtro
Įmonės „Toralin“ specialistai sukūrė profesionalią technologiją DPF suodžių filtrams ir katalizatoriams valyti, skirtą tiesiogiai automobilių darbui.DPF/FAP suodžių filtrai turi slėgio daviklius, kuriais patogu tiekti valantįjį skystį. Valymui, nenuėmus kietųjų dalelių suodžių filtro, naudojamas vandens pagrindo šarminis tirpalas „Toralin“ ir būtinai antra sudedamąja dalimi turi būti šarmo ploviklis – neutralizatorius. Valikliui paduoti naudojamas specialus Aparatas Toralin ir zondas, tinkantis tiek lengviesiems automobiliams, tiek ir komerciniam bei krovininiam transportui.
Su šiuo įrenginiu dirba visa Europa, mūsų atstovai Lietuvoje ir mūsų pagrindinis biuras Maskvoje, kuris yra „Toralin“ atstovas Rusijoje.

Ar dažnai reikia valyti DPF/FAP suodžių filtrą?
DPF suodžių filtrą, savaime aišku, reikia valyti tada, kai dėl jo atsiranda rimtų problemų, taip pat atliekant pastovią techninę priežiūrą. Tačiau reikia atminti, kad yra automobilių cheminiai preparatai, leidžiantys užkirsti kelią šioms problemoms.
DPF suodžių filtro tarnavimo laikas nustatomas jo pradeginimų dažniu. Kuo dažniau vyksta ši procedūra, tuo daugiau negrįžtamai išdega katalizatoriaus (platinos). Norint padidinti filtro atsargas, reikia padidinti ridą tarp pradeginimų ir sumažinti proceso temperatūrą. Būtent tam ir skirtos „Toralin“ ir „Xenum“ gamintojų DPF suodžių filtrų apsaugos priemaišos. Jos padės DPF filtrui pereiti į valymo režimą, esant žemai temperatūrai. Tai itin svarbu miesto sąlygomis. Be to, priemaišos užtikrina visišką kuro išdegimą, tai yra, sumažina suodžių kiekį išmetime ir bendrą DPF filtro apkrovą.Produkcija galite įsigyti pas visus mūsų atstovus Lietuvoje ir Rusijoje.
Praktika rodo, kad pastoviai (kartą į 2 000 km) naudojant „Toralin“ arba „Xenum“ priemaišas, gali visai neprireikti specialių DPF/FAP suodžių filtrų valymo su aparatu.

Dėmesio!!! Jeigu Jūsų automobilyje užsiteršė DPF/FAP filtras arba katalizatorius,nedelsdami atvykite pas mus arba į artimiausius visoje Lietuvoje įsikūrusius mūsų atstovybių centrus. Atidėliodami šią problemą ateičiai rizikuojate,kad DPF/FAP filtras visiškai užsikiš pačiu nepatogiausiu metu – dings automobilio trauka arba automobilis užges ir nebepasileis. Dėl priešpriešinio slėgio užsikimšusi išmetimo sistema gadina automobilio turbokompresorių. Jei ir toliau nekreipsite į tai dėmesio, vis labiau rizikuosite, kad dėl priešpriešinio slėgio turbokompresoriaus atramos įvorė gaus didesnę apkrovą ir prasidės ašinis turbokompresoriaus veleno disbalansas. Nuo itin didelių turbokompresoriaus apsukų (apie 150000aps./min.)ir atsiradusio didelio ašinio disbalanso gali suirti turbokompresoriaus įvorės sparnuotė ir velenas. Jums gali prireikti remontuoti turbokompresorių. Tai reiškia visai ne mažus nuostolius Jūsų biudžetui. Papildomą informaciją arba turbokompresoriaus remonto kainas surasite apsilankę tinklapyje
www.salditurbo.lt
Grįžtame į pradžią, užsiteršus DPF/FAP filtrui,nedelsdami kreipkitės į DPFService centrus.Išvalysime DPF suodžių filtrą, pasitelkdami profesionalias naujausias bei saugiausias technologijas, kurias naudoja vokiečiai, belgai, olandai, prancūzai ir mūsų atstovybės Lietuvoje bei Latvijoje.
Atlikę visus valymo ir adaptacijos darbus,mūsų specialistai konsultuoja dėl DPF sistemų ir jų priežiūros, kad nekiltų tokių problemų ateityje.